Stanovisko ÚPVII k Dodatku zmluvy o správe národnej domény .sk

 

Správa národnej domény .sk je pevne pod kontrolou štátu a vďaka podpisu Dodatku zmluvy o správe národnej domény .sk boli nastavené jednoznačné právne vzťahy a zabezpečené plynulé a transparentné fungovanie  a monitorovanie tohto systému.

Požiadavky a návrhy rôznych záujmových skupín boli podrobne prediskutované. Mediálne vyhlásenia Združenia firiem obchodujúcich s registrovaním domény sú prejavom ich vlastných obchodných a lobistických  záujmov.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu jednoznačne zlepšil pozíciu štátu aj internetovej komunity. Posilnil transparentnosť i právnu istotu pri správe národnej domény .sk a zaviedol možnosť odstúpenia od zmluvy, ako aj lepší mechanizmus financovania internetovej komunity. V súčasnosti pripravuje ÚPVII  podrobnejšie rozpracovanie pravidiel realizácie zmluvy.

So správcom domény spoločnosťou SK-NIC, ale aj internetovou komunitou  bude pravidelne rokovať a pružne reagovať na aktuálny vývoj a potreby. Komisia pre správu národnej domény .sk si  však nemôže nechať nanútiť jednostranné názory  záujmových skupín, ako napríklad poskytovateľov webhostingu.

 

Porovnanie pôvodného a nového, vyrokovaného stavu je dostupné TU

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality