Životopis

PETER PELLEGRINI

Dátum narodenia: 06.10.1975
Miesto narodenia: Banská Bystrica, Slovenská republika

 

 

  • Vzdelanie:

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Ekonomická fakulta, Financie, bankovníctvo, investovanie
Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta, Financie, bankovníctvo, investovanie

 

 

  • Pracovné skúsenosti:

2016

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

 

2015 – 2016          

predseda NR SR

 

2014 – 2015          

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

2012 – 2014          

štátny tajomník Ministerstva financií Slovenskej republiky

 

2010 – 2012

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

člen Výboru pre financie a rozpočet

člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

 

2006 – 2010

poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

člen Výboru pre hospodársku politiku

člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

člen Mandátového a imunitného výboru

 

2006 – 2010          

predseda Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku

 

2002 – 2006

asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky

 

1998 – 2002

samostatne zárobkovo činná osoba

 

 

  • Členstvo v organizáciách:

         

2016

predseda Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh

 

2016

predseda Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

 

2012 –  2014

predseda Dozornej rady Národného jadrového fondu

 

2012 – 2014

predseda Dozornej rady Slovenskej konsolidačnej, a. s.

 

2012 – 2014

člen Dozornej rady Sociálnej poisťovne

 

2012 – 2014

člen Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

2012

člen Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

 

2012

Digitálny líder/Digitálny šampión

Ambasádor Jednotného digitálneho trhu, ktorý na Slovensku podporuje rozvoj digitálnych zručností, presadzuje projekty v oblasti vzdelávania o informačno-komunikačných technológiách, digitálnej inklúzie, prístupu k e-governmentu a pomáha riešiť nezamestnanosť mladých ľudí prostredníctvom zdieľania inovatívnych nápadov.

Zdroj: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-champions

 

2012 – 2014

člen Administratívnej rady Rozvojovej banky Rady Európy

 

 

  • Jazykové znalosti:                                                                                                                                                                                                                                                                          

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Ruský jazyk

 

Posledná aktualizácia