Plán pre inovatívne Slovensko schválený

Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie dnes pod vedením podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho schválila historicky prvý strategický dokument  pre koordináciu a riadenie sektora výskumu a inovácií na Slovensku. Vznikol na základe spolupráce a zhody akademického sektora, podnikateľov a jednotlivých ministerstiev. Vytvára základ pre  využitie potenciálu spolupráce s Európskou komisiou v oblastiach inovatívnych smart riešení, vrátane alokácie finančných zdrojov.

„Ide o zásadný materiál pre kľúčové oblasti definujúce rozvoj Slovenska,  ktorým by sa malo  v rámci výskumu a vývoja  v budúcnosti venovať, ako sú dopravné prostriedky pre 21. storočie, priemysel 21. storočia, digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, zdravie obyvateľov a zdravotnícke technológie, zdravé potraviny a životné prostredie,“ vysvetlil vicepremiér Pellegrini. „Zároveň chceme vytvoriť rámec pre dlhodobú konkurencieschopnosť našej krajiny a zlepšovať tak podmienky a kvalitu života jej občanov. Musíme preto podporiť potenciál Slovenska v týchto oblastiach a zavádzať moderné inovatívne riešenia,“ dodal.

Schválený dokument „Implementačný plán Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ má ambíciu naštartovať úspešnú implementáciu RIS3 – Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu. Stanovuje harmonogram politík – systému opatrení na zabezpečenie implementácie RIS3 a jej priorít, vrátane zaistenia silného a účinného mechanizmu monitorovania  implementácie. Prináša aj systémové riešenie financovania vedy a výskumu, ktoré bude môcť zabezpečiť dostatočné iné verejno-rozpočtové zdroje  a stimulačné prostredie pre  súkromné financovanie.  Zároveň napĺňa ex ante kondicionality vyplývajúce z operačného programu Výskum a inovácie a zapracováva pripomienky Európskej komisie v tejto oblasti.

Napĺňanie individuálnych oblastí bude úlohou jednotlivých rezortov, ktoré sa podieľali aj priamo na tvorbe tejto stratégie. Po finalizácii bude predložený na rokovanie vlády SR.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality