Nové výhody pre zamestnancov ÚPVII v roku 2018

Home office, príspevky na stravu, dopravu a regeneráciu a deň dovolenky navyše. To sú len niektoré z benefitov, ktoré v roku 2018 získajú zamestnanci  Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vďaka novej kolektívnej zmluve. Generálny tajomník služobného úradu Matúš Šutaj-Eštok a zástupca odborovej organizácie SLOVES Ladislav Šimko ju podpísali v stredu 20. decembra. 

„Som rád, že sa nám darí fungovať ako modernému úradu a pre našich zamestnancov vytvárať pracovné podmienky, ktoré sa už v mnohom vyrovnajú súkromnej sfére,“ povedal generálny tajomník služobného úradu Matúš Šutaj-Eštok.

Možnosť pracovať z domu 2 dni v mesiaci, stravné v hodnote 4,40 eur, príspevky na dopravu a regeneráciu vo výške 100 eur ročne, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 50 EUR mesačne, ocenenie darcovstva krvi peňažnou odmenou, deň dovolenky navyše, sociálna výpomoc a ad hoc peňažné dary pri významných pracovných a rodinných príležitostiach. To sú všetko výhody, ktoré odborová organizácia SLOVES vyrokovala s vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre zamestnancom. Dohodli sa na nich v Kolektívnej zmluve pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018.

„Odbory oceňujú konštruktívny vyjednávací prístup vedenia ÚPVII,“ dodal zástupca odborovej organizácie SLOVES Ladislav Šimko.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality