Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba).

Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní. Projekt WiFi4SK nadväzuje na iniciatívu Európskej komisie (ďalej len „EK“) „Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ“ (ďalej len „WiFi4EU“), ktorej cieľom je priniesť bezplatné pripojenia Wi-Fi pre občanov aj návštevníkov v parkoch, na námestiach, vo verejných budovách, knižniciach, zdravotných strediskách a múzeách všade v Európe.

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“, ktoré sa bude konať 19.03.2018, je dostupný TU.

Vaše pripomienky k štúdií uskutočniteľnosti „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“ zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok na emailovú adresu: peter.helexa@vicepremier.gov.sk a pgk@vicepremier.gov.sk do 12. marca 2018.

Verejné prerokovanie sa uskutoční v pondelok 19. marca 2018  o 13:00 hod. v priestoroch novej budovy Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 004.

Z dôvodu bezpečnostnej kontroly pri vstupe do budovy prosím potvrďte Vašu účasť odpoveďou na email andrea.balkova@vicepremier.gov.sk do pondelka 12. marca 2018.

Prezentácia z verejného prerokovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu WiFi pre Teba je dostupná TU

Vzor Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je dostupný TU

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality