Podateľňa

 

Adresa :

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

1.poschodie

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

 

 

Úradné hodiny:

pondelok – štvrtok: 9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:30 hod.

piatok:  9:00 – 11:30 hod. a 12:30 – 14:00 hod.

 

 

Elektronická podateľňa: 

http://podatelna.gov.sk

Posledná aktualizácia