Kontakty

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Štefánikova 15
811 05 Bratislava

e-mail: vicepremier@vicepremier.gov.sk

facebook

Posledná aktualizácia