Konkrétne opatrenia na zvýšenie transparentnosti pri čerpaní eurofondov

Predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini zajtra, t. j. vo štvrtok 28. 09. 2017 o 9:00 hod., v Hoteli Bôrik, v Bratislave predstavia konkrétne opatrenia na zvýšenie transparentnosti pri čerpaní eurofondov na seminári pre a riadiace orgány jednotlivých operačných programov, na ktorý Vás týmto pozývame.   

 

Opatrenia boli navrhnuté na základe skúseností s implementáciu EŠIF, spolupráce s Európskou komisiou, riadiacimi orgánmi a zástupcami občianskej spoločnosti a na základe príkladov dobrej praxe zo zahraničia.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality