Výzva č. SRIN 2/2017 (oblasť manažmentu dopravy)

Výzva č. SRIN 2/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty experimentálneho vývoja v oblasti manažmentu dopravy

Prilohy k výzve č 2

Prílohy k žiadosti k výzve č. 2

 

Poskytovateľ dotácie zverejní informáciu o úspešných žiadostiach najneskôr do šiestich mesiacov od najneskoršieho dátumu predloženia žiadostí

Posledná aktualizácia