Národný investičný plán

Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 111/2017 zo dňa 1.3. 2017 pripravuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 (ďalej len NIP SR“).

Posledná aktualizácia