Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v záujme zabezpečenia jednotného používateľského rozhrania a spôsobu komunikácie s používateľom pri poskytovaní elektronických služieb verejnej správy na základe požiadavky zjednotenia elektronických služieb vyplývajúcej z Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy z roku 2016 vydáva metodické usmernenie č. 002089/2018/oLŠISVS-7 zo dňa 11.05.2018, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy.

Posledná aktualizácia