Publikácie

E-publikácia „CESTA  K VÝSLEDKOM – Príprava a realizácia hodnotení“, ktorú pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s podporou vtedajšieho podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho je k dispozícii tu:

Cesta k výsledkom – predslov P. Pellegriniho
Cesta k výsledkom – Príprava a realizácia hodnotení


Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pripravili publikáciu pod názvom: „Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“. Publikáciu vydal Úrad vlády Slovenskej republiky. Elektronická verzia publikácie je dostupná tu:

Podnikatelia a fondy EÚ na roky 2014 – 2020

Mestá a obce a fondy EÚ 2014-2020

Slovník kľúčových pojmov v oblasti hodnotenia a riadenia založeného na výsledkoch

Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014 – 2020 

 

 

Posledná aktualizácia