Podnikatelia dostanú posledný krát viac času na aktiváciu elektronických schránok

Približne 85 % podnikateľov nemá do dnešného dňa aktivovanú elektronickú schránku a preto sa prostredníctvom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory obrátili na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu so žiadosťou o predlženie zákonnej lehoty. „Podnikateľom chceme vyjsť v ústrety a nevytvárať na nich nadmerný tlak pred koncom roka alebo počas obdobia podávania daňových priznaní. Preto považujem za vhodné dobu…

SOPK žiada predĺženie lehoty aktivácie elektronických schránok

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) sa obrátila na podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu so žiadosťou o posunutie aktivácie elektronických schránok na neskorší termín ako je 1. január 2017. Jej predseda, Peter Mihók, považuje za optimálny posun povinnej aktivácie o šesť mesiacov. Do dnešného dňa si totiž elektronickú stránku aktivovalo len 25 % právnických osôb, ktoré sú…

V Slovenskom Grobe bude oddnes navštevovať zrekonštruovanú školu viac žiakov

Investícia do vzdelania má vždy zmysel, pretože deti a mládež sú naša budúcnosť. Týmito slovami otvoril novovybudované priestory materskej a základnej školy v obci Slovensky Grob šéf Úradu pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Vicepremiér dnes otváral nové priestory školy spoločne so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgou Nachtmannovou a starostom obce Štefanom Gašparovičom. Faktom je,…

Vicepremiér P. Pellegrini uviedol do funkcie nového predsedu Štatistického úradu SR

Vicepremiér P. Pellegrini uviedol Alexandra Balleka do funkcie nového predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky. Ballek, ktorý v minulosti pôsobil v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenskej agentúre pre cestovných ruch či na bratislavskom magistráte, bude na čele úradu stáť nadchádzajúcich  päť rokov. Vo funkcii nahradí bývalú predsedníčku Ľudmilu Benkovičovú, ktorá v úrade pôsobila od roku…

Otvorenie žilinského poradenského centra pre eurofondy

Informačno- poradenské centrá (IPC) na Slovensku vytvárajú prepojenú sieť s jasným cieľom: poskytnúť čo najviac dôležitých informácií o tom, ako efektívne čerpať eurofondy.  Doposiaľ je zriadených 6 týchto centier. Vyškolení odborní pracovníci vedia dokonca pomôcť aj s konkrétnou prípravou projektov ako- takých, čo pre žiadateľov znamená vyššiu šancu na úspech. Nuž a v konečnom dôsledku najmä prístupnejšie európske financie. Podpredseda…

Seminár k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy definoval jej kľúčové úlohy

Prezentovali sa kľúčové úlohy, cyklus koordinácie jednotlivých projektov, ale aj aktivity pracovných skupín Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKVIS). Zástupcovia Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) tak naštartovali prvý seminár, ktorý otvárala generálna riaditeľka Sekcie informatizácie ÚPPVII Martina Slabejová. Stretnutie sa uskutočnilo na Úrade vlády 25. novembra. Témy, ktorých sa dotkli zúčastnení zástupcovia ÚPPVII…

Úrad vicepremiéra Pellegriniho pomohol odblokovať peniaze z eurofondov

Operačné programy boli zablokované z dôvodu rôznych pochybení či zle nastavených mechanizmov – vďaka dlhodobému úsiliu implementačných orgánov, ktoré úspešne koordinoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, sa však podarilo komisiu presvedčiť, aby peniaze uvoľnila. „Úrad aktívne vyjednával so zúčastnenými aktérmi a hľadal riešenia v diskusiách s Európskou komisiou. Štátny rozpočet vďaka tomu nepocíti stratu,“ povedal vicepremiér Peter Pellegrini….

Dobrá správa pre Slovensko – Pellegrini v Bruseli otvoril debatu o budúcnosti eurofondov

Vicepremiér Peter Pellegrini v rámci svojho predsedania Rade pre všeobecné záležitosti dnes v Bruseli po prvý krát oficiálne otvoril diskusiu o osude eurofondov po roku 2020. Ministri členských krajín diskutovali o tom, ako by mohla podpora zo štrukturálnych fondov vyzerať v budúcom programovom období. Za  veľký úspech považujeme to, že v prijatých záveroch Rady, sa ministri zaviazali pravidelne diskutovať o budúcnosti eurofondov…

Peter Pellegrini v rebríčku najvplyvnejších inovátorov Európy

Modernizátor a inovátor – aj takéto prívlastky si z Bruselu odnáša Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu. Denník Financial Times, spoločnosť Google, Medzinárodný vyšehradsky fond a nadácia Res Publica ho totiž zaradili do prestížneho rebríčka “New Europe 100 Challengers” pre rok 2016 ako jednu zo stovky osobností z Európy, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili o pozitívnu…

Európski lídri sa zhodujú – kybernetickým hrozbám musíme čeliť spoločne

    Sieť pre výmenu informácií o kybernetických hrozbách či podpora malých a stredných podnikov, aby na vnútornom trhu nakupovali bezpečný hardvér a softvér – aj na tom sa zhodli v Bruseli ministri pri ostatnom rokovaní Rady pre všeobecné záležitosti, ktorej tento krát predsedá aj vicepremiér Peter Pellegrini. Zástupcovia členských štátov uznali, že nakoľko sa kybernetické hrozby neustále vyvíjajú…

Obec Cífer zrekonštruovala z eurofondov škôlku

Investícia za takmer štvrť milióna, vďaka nej vzniklo až 50 nových miest pre deti predškolského veku. Taká je aktuálna bilancia novej nadstavby v cíferskej materskej škole, ktorú dnes slávnostne otvoril podpredseda vlády Peter Pellegrini spolu so starostom obce  Marošom Saganom. Dve nové triedy stáli viac ako 130 tisíc z eurofondových dotácií. Z prostriedkov obce odišlo 105 tisíc…

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini bude v stredu 16. novembra predsedať zasadnutiu Rady pre všeobecné záležitosti venovanému politike súdržnosti EÚ

Predsedníctvo predloží ministrom informácie o súčasnom stave zmien nariadenia o spoločných ustanoveniach týkajúcich sa európskych štrukturálnych a investičných fondov vrátane prebiehajúcej práce na návrhoch súvisiacich so zjednodušením politiky súdržnosti, ktoré Komisia predložila v rámci preskúmania viacročného rozpočtového rámca EÚ na roky 2014 – 2020 v polovici trvania. Ministri prerokujú a prijmú závery týkajúce sa výsledkov a nových…

Peter Pellegrini na ITAPE: Skončilo sa obdobie robustných projektov a investícii do železa – musíme šetriť

Po pol roku od vzniku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vystúpil jeho šéf, Peter Pellegrini, na medzinárodnom kongrese ITAPA. „Týchto šesť mesiacov by som označil ako reaktívne obdobie – v zmysle, že bolo potrebné reagovať na nastavené procesy a vysporiadať sa  „as – is stavom“,“ povedal na úvod. Oznámil tiež, že v rámci aktivít OPIS bolo…

Vicepremiér P. Pellegrini v HN Clube : Digitálna revolúcia v štátnej správe prinesie menej “papierovačiek” na úradoch

Štát má slúžiť predovšetkým svojim občanom. Taká je priorita nového procesu digitalizácie verejnej správy podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. O cieľoch v rámci investícii a digitalizácie verejnej správy dnes vicepremiér hovoril ako jeden z hostí HN Clubu. Tento proces má do budúcna priniesť priam revolučné zmeny. Konkrétne pôjde o postupné procesy, kedy by úradný styk mal…

Slávnostne otvorenie co-workingového centra na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU

Slovenské vedecké organizácie a univerzity by sa postupne mali učiť pripravovať projekty, s ktorými budú súťažiť o globálne granty na úrovni celej EÚ s ostatnými členskými krajinami. Po roku 2020 to totiž so štrukturálnymi fondmi pre Slovensko nemusí byť také ružové, ako to bolo v tomto období. Podpredseda vlády Peter Pellegrini to dnes pre média…