Pellegrini: Spolu s projektom Hodnota za peniaze zvýšime efektivitu v informatizácii

Zreformované pravidlá, nanovo nastavené procesy a posilnené inštitúcie – to všetko podporí prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýši hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore. Vláda si to sľubuje od projektu Hodnota za peniaze, ku ktorému sa zaviazala v Programovom vyhlásení vlády. Do projektu Hodnota za peniaze sa zapojil aj novovzniknutý Úrad podpredsedu vlády pre…

Do tímu informatizácie pribudol zakladajúci člen platformy Slovensko.Digital

Michal Cheben, jeden zo štyroch zakladajúcich členov platformy Slovensko.Digital bude radiť štátu v oblasti informatizácie. Stal sa totiž kľúčovým poradcom Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Na starosti bude mať tvorbu koncepčných a strategických dokumentov a zapojí sa aj do nastavenia nových, efektívnejších procesov. Cheben vyštudoval Automatizované systémy riadenia. Od roku 2005 sa zaujíma o informatizáciu verejnej…

SAP povýšil Bratislavu na jedno z centier vývoja svojho softvéru

Z vývojového centra SAP v Bratislave sa stáva súčasť celosvetovej siete laboratórií spoločnosti SAP, globálneho lídra v oblasti podnikového softvéru. Zaradí sa tak do zoznamu 18 špecializovaných centier, ktoré sa nachádzajú v Európe, ale aj v USA, Brazílii, Číne či Indii. Okrem vysokého potenciálu na ďalší rozvoj to vytvára aj príležitosti pre mnohých slovenských IT odborníkov i absolventov vysokých…

V oblasti digitálnej politiky musíme reagovať rýchlo

Túto požiadavku zdôraznil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini pred poslancami Európskeho parlamentu na tzv. híringu. Pred členmi Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa odpovedal na otázky v oblasti Jednotného digitálneho trhu. „Rozvoj digitálnych technológií ide takým tempom, že my musíme reagovať v rámci regulácie a prípravy legislatívy na to, kde sa digitálny svet pohne už…

Samosprávy musíme pri čerpaní EÚ fondov považovať za partnerov, nie nepriateľov

Zjednotiť systém čerpania eurofondov a obnoviť dôveru prijímateľov finančnej pomoci – tieto ciele hodnotí podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini  ako priority slovenského predsedníctva v oblasti Kohéznej politiky. Prezentoval ich na pôde Európskeho parlamentu počas tzv. híringu, na ktorom predstúpil pred europoslancov a odpovedal na ich otázky.  Čerpanie EÚ fondov je podľa neho…

Prijatie japonského veľvyslanca

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR Jun Shimmiho. Japonsko je z hľadiska zahraničnopolitických záujmov pre Slovensko významným partnerom s ohľadom na svoj ekonomický potenciál, medzinárodnopolitické postavenie a angažovanosť v riešení globálnych otázok. Práve zahraničné investície a obchodná spolupráca dominovali aj tejto spoločnej diskusií.

Usmernenie k postupu pri aktivácii elektronických schránok

Podľa § 60 ods. 10 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoEG”), „Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky zriadenú podľa odseku 9 1. augusta 2016.“. Pôjde teda o tzv….

Po moste z eurofondov už jazdí električka

V piatok 8.júla previezla cez Starý most v Bratislave električka prvých cestujúcich z Petržalky do centra mesta. Táto forma dopravy sa tak obnovila po 55-tich rokoch. Trať oficiálne spustili do prevádzky podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely,…

Investície ako hlavná téma Európskeho summitu regiónov a miest

Prvú debatu o tom, ako viac sprístupniť európske fondy mestám a regiónom, otvoril na siedmom Európskom summite regiónov a miest sa v Bratislave Peter Pellegrini, podpredseda vlády. Summit sa konal v Bratislave počas piatka a soboty (8.-9.7.). Bol jedným z hlavných podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a organizoval ho Európsky výbor regiónov, spoluorganizátormi boli Bratislavský samosprávny kraj a mesto…

Peter Pellegrini: Chcem prechodné obdobie pre elektronické schránky

Už o mesiac dostanú  podnikatelia elektronické schránky na komunikáciu s úradmi. Tie budú povinne aktivované podľa zákona o e-Governmente od prvého augusta. Úrady tak budú môcť komunikovať s firmami iba elektronicky. Znamená to, že ak napríklad podnikateľ očakáva rozhodnutie súdu, materiály zo sociálnej poisťovne, matriky či z úradu práce, tieto mu budú v krátkej budúcnosti zasielané do elektronickej schránky. Zároveň…

Návšteva iránskeho veľvyslanca

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu sa dnes stretol s veľvyslancom Iránu Ebadollah-om Molaei-m, ktorý má svoje sídlo vo Viedni. Diskutovali spolu najmä o rozvoji a posilnení vzťahov v ekonomickej oblasti a vzájomného obchodu.

V čerpaní zo štrukturálnych fondov sme našich susedov predbehli

Slovenská republika vyčerpala na národnej úrovni k 30.6.2016 takmer 97% finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Na úrovni preplatenia peňazí Európskou komisiou si tiež vedieme veľmi dobre. V porovnaní s ostatnými členskými krajinami sme nad priemerom a predbehli sme aj našich susedov Česko či Maďarsko (viď.tabuľka). Ak sa na čerpanie pozrieme v číslach, hovoríme o sume 10 978 197 682,11 eur. Prostriedky…

SK PRES a priority v oblasti digitalizácie a eurofondov

Odstraňovanie prekážok v elektronickom obchode (e-Commerce), digitalizovanie verejných služieb či kybernetická bezpečnosť – aj to sú priority nového úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v rámci slovenského predsedníctva, ktoré začalo práve dnes. SK PRES sa vo svojom programe zameriava na 4 kľúčové priority a jednou z nich je agenda Jednotného digitálneho trhu. „Prioritou bude tiež zabezpečenie cezhraničnej…

Komentár: Úrad musí byť nápomocný jednotlivým ministerstvám, aby sa vyvarovali chýb z minulosti

Zdravý sedliacky rozum hovorí, že ak chceme byť pripravení na budúcnosť, musíme sa poučiť z minulosti. Toto zlaté pravidlo sa využíva vo väčšine manažérskych prístupov a musí sa začať využívať aj v riadení verejnej správy. Uplynulé programové obdobie bolo u nás prvým obdobím implementácie európskych fondov. Každý subjekt, ktorý sa na tomto procese podieľal, si…

Výstavba internetovej diaľnice do obcí je úlohou štátu

Úloha postaviť internetovú diaľnicu aj do malých obcí leží na pleciach štátu. Vyhlásil to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) vo videopríhovore v rámci odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME, ktorá sa dnes koná v Bratislave. Vicepremiér uviedol, že Slovensko sa v najbližších štyroch rokoch chce stať jedným z európskych lídrov…