Aktuality

Raši v OSN: Udržateľný rozvoj vyžaduje partnerstvá so všetkými aktérmi v spoločnosti

Venovali sme veľké úsilie, aby sme vybudovali partnerstvá s pestrým spektrom aktérov, ako sú mimovládne organizácie, univerzity, samosprávy, záujmové združenia, podnikatelia aj štátne inštitúcie, vyhlásil vicepremiér Richard Raši na pôde OSN a dodal, že v prvom polroku 2018 títo aktéri spoločne v širokom participačnom procese vytvorili 6 národných priorít Slovenska. Podpredseda vlády tieto priority včera predstavil v prvom dobrovoľnom…

Vicepremiér Raši rokoval s čelnými predstaviteľmi OSN

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu sa dnes stretol s predsedom 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslavom Lajčákom a následne so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN Aminou J. Mohammedovou. Témou oboch rokovaní bol udržateľný rozvoj, ktorý je aj hlavným motívom pracovnej cesty R. Rašiho do USA. Dnes popoludní (okolo 20:00 SEČ) bude totiž prezentovať prvý dobrovoľný národný report Slovenska o plnení…

Agenda 2030: R. Raši predstaví 6 národných priorít v OSN

Slovensko bude v pondelok v OSN prezentovať svoju prvú dobrovoľnú správu o tom, ako bude plniť ciele udržateľného rozvoja. Pre dosahovanie rozvojových cieľov je dôležité dobrovoľné nezištné zapojenie každého jednotlivca, preto naše národné priority predstavím v OSN spolu s troma výnimočnými osobnosťami, uviedol vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši, ktorý do USA odlieta už zajtra na týždňovú pracovnú cestu….

Verejné prerokovanie v národnom projekte kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Bratislava, 11. júla 2018 –  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes otvoril Verejné prerokovanie (tzv. public hearing) v rámci národného projektu kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. Odborná i laická verejnosť prediskutovali štúdiu uskutočniteľnosti k projektu na zber a zdieľanie údajov o bezpečnostných incidentoch. ,,Realizácia projektu významným spôsobom zvýši schopnosť štátu reagovať na kybernetické hrozby a pomôže znížiť…

Vláda schválila financovanie pre smart cities

Premena slovenských miest na inteligentné, ktoré skvalitňujú život svojim obyvateľom, si vyžaduje dlhodobý proces. Vláda dnes schválila finančný mechanizmus, ktorý predstavuje významný krok vedúci k tejto zmene, povedal vicepremiér Richard Raši po dnešnom rokovaní kabinetu. Vláda dnes prerokovala a schválila materiál, ktorý pripraví mechanizmus a možnosti financovania pre slovenské mestá na podporu zavádzania inteligentných riešení a ich transformáciu na…

Akčný plán pre Bardejov prinesie viac ako 60 miliónov eur z eurofondov

Akčný plán prinesie viac ako 60 miliónov eur z eurofondov a takmer štyri milióny regionálneho príspevku, je to obrovský objem peňazí na vytvorenie 1370 pracovných miest, povedal vicepremiér Raši na stredajšom rokovaní vlády v Bardejove. Akčný plán rozvoja okresu Bardejov má do roku 2022 podporiť vytvorenie 1370 pracovných miest. V rámci neho schválila vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní…

ÚPVII zorganizoval prvé expertné rokovanie zástupcov krajín V4+4

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu zorganizoval dvojdňové expertné rokovanie zástupcov krajín V4+4 k politike súdržnosti EÚ po roku 2020. Experti krajín V4 a Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Rumunska sa stretli na prvom rokovaní v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Nosnou témou diskusie bola väčšia flexibilita budúcich eurofondov, ktoré by mali odzrkadľovať potreby regiónov. Politika súdržnosti je…

Raši: Regionálny príspevok sa musí čerpať efektívnejšie

Čerpanie financií z regionálneho príspevku by malo byť  rýchlejšie a bez zbytočnej byrokracie, povedal vicepremiér Richard Raši, ktorý sa dnes zúčastnil výjazdového rokovania vlády v Medzilaborciach. “Ide nám o to, aby sa regionálny príspevok čerpal čo najrýchlejšie. Pripravujeme aj zmeny v celom procese čerpania tak, aby bola aj účinná kontrola, ale hlavne rýchle čerpanie,“ uviedol R. Raši podpredseda vlády…

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre národný projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe”. Zámerom je, aby sa k tomuto pripravovanému národnému projektu mohla vyjadriť odborná verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. Národný projekt je zameraný na…

Zverejňujeme dopytové výzvy pre dáta, služby a cloud

Dopytovo orientované projekty prinášajú do informatizácie verejnej správy menšie a rýchlo dostupné zlepšenia. Tri dopytové výzvy, ktoré dnes zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu. „Počas ich verejného pripomienkovania a prerokovania sme evidovali veľký záujem o všetky tri…

EK predstavila nové horizontálne programy, miliardy poputujú i do digitálnych technológií

Mali by sme lepšie participovať na priamo riadených programoch, ktoré poskytujú financie i pre najnovšiu generáciu digitálnych technológií, povedala generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Martina Slabejová. Na  stretnutí technických šéfov eGovernmentu v bulharskej Sofii sa tento týždeň zúčastnila i digitálna líderka Slovenska Martina Slabejová. Hlavnou témou stretnutia  bola diskusia o …

Slováci zaujali v USA inovatívnymi riešeniami pre Smart Cities

Bratislava, 28. júna 2018  –  Slovenské spoločnosti GOSPACE a Damalis ukončili tento týždeň prvú fázu testovania a zdokonaľovania svojich inovatívnych projektov v USA. Obe spoločnosti majú vysokú šancu presadiť sa na globálnom trhu i vďaka podpore Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý ich vybral na základe výzvy na podporu  rozvoja Smart Cities. Zástupcovia spoločností GOSPACE a Damalis…

Digitálna líderka Slovenska predstavila európskym odborníkom projekt ÚPVII

Generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Martina Slabejová predstavila na medzinárodnej konferencii Digital Assembly 2018, ktorá sa konala 25. a 26. júna v bulharskej Sofii, štúdiu o dopadoch digitálnej transformácie. Počas konferencie Digital Assembly 2018 zasadala strategická skupina pre jednotný digitálny trh, ktorej cieľom bola  výmena  myšlienok a…

Kontrolný deň na ÚPVII: premiér Pellegrini ocenil zrýchlenie čerpania eurofondov

Premiér Peter Pellegrini dnes navštívil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, aby sa dozvedel o jeho aktivitách, splnených úlohách a prioritách. Vicepremiér Richard Raši mu predstavil konkrétny plán na druhú sériu výpisov, ktoré občania nebudú musieť nosiť na úrady, druhé pokračovanie akčného plánu na zjednodušovanie a zvyšovanie transparentnosti v eurofondoch aj ďalšie pripravované novinky. Predseda vlády…

Raši: Verejné obstarávanie zjednoduší nový zákon

Na Slovensku trvajú verejné obstarávania dvakrát tak dlho ako v mnohých krajinách EÚ. Situáciu má zlepšiť nový zákon, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovacom konaní. Po schválení vládou ho parlamentu predloží Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Aj o tom sa diskutovalo na dnešnej konferencii Obstarávanie po novom. “Verejné obstarávanie tu nie…