Aktuality

Smart Cities: Chcete hodnotiť projekty za milión?

Začína sa proces prideľovania dotácií na projekty pre rozvoj budovania inteligentných obcí a miest. Máte záujem zúčastniť sa rozhodovania? Prihláste sa do 25. septembra. Unikátna výzva úradu podpredsedu vlády SR Petra Pellegriniho je otvorená aj pre medzinárodných hodnotiteľov. „Ľudia musia pocítiť výhody technického rozvoja v každodennom živote, či už v oblasti internetu vecí, verejnej mestskej…

Elektronické služby štátu musia byť intuitívne, musia fungovať a byť bezpečné

Štát musí hovoriť o svojich elektronických službách jazykom, ktorému občan porozumie. “Elektronické služby štátu musia byť intuitívne, musia fungovať a byť bezpečné,” povedala v rozhovore pre TA SR generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie ÚPVII Martina Slabejová po rokovaniach s expertmi na e-Government Taavi Kotkom z Estónska a Liamom Maxwellom z Veľkej Británie. Ich skúsenosti chce…

Akčný plán na zvýšenie transparentnosti eurofondov už na jeseň

ÚPVII už prijal niekoľko systémových opatrení na zefektívnenie a zlepšenie transparentnosti pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto sú postupne realizované a uvádzané do praxe. Napríklad: Zintenzívnenie spolupráce s mimovládnym sektorom Spustenie open API a open DataApi v rámci ITMS2014+ Automatické náhodné žrebovanie odborných hodnotiteľov v systéme ITMS2014+ Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom systému ARACHNE Umožnenie dvojkolového procesu výberu žiadostí…

Otcovia e-Governmentu Estónska a Veľkej Británie na Pellegriniho úrade

Otec estónskej informatizácie Taavi Kotka a britský e-guru Liam Maxwell dnes začali dvojdňovú pracovnú návštevu Slovenska. Od rána rokujú s odborníkmi na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Taavi Kotka pomohol zmeniť menej ako 1,5-miliónové Estónsko na lídra v digitálnych inováciách a skúšobňu nových nápadov s podporou vlády. Liam Maxwell vrátil informatizáciu verejnej správy vo Veľkej Británii do rúk štátu…

P. Pellegrini: Kontrole eurofondov beží čas

“Aby sa Slovenská republika vyhla akýmkoľvek pochybnostiam, ktoré boli uvedené v liste Európskej komisie, je zrušenie výzvy na dlhodobý strategický výskum a dôsledné prehodnotenie už uzavretej výzvy (PVVC) je jediným možným riešením v súčasnej situácii. Ak celý proces prehodnocovania a kontroly bude trvať príliš dlho, zvyšuje sa riziko, že Slovensko príde o prvé prostriedky z…

Dáta o eurofondových programoch sú dostupné v najmodernejšej forme

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prostredníctvom webu https://www.itms2014.sk zverejňuje dostupné údaje súvisiace s implementáciou eurofondov aktuálneho programového obdobia. To znamená, že tretím stranám sú sprístupnené dáta za operačné programy spravované systémom ITMS2014+. Dáta sú prístupné v manuálne spracovateľnej forme i strojovo spracovateľnej podobe formou OpenData API.  Ide o jedno z najmodernejších, najpokročilejších a najkomplexnejšie spracovaných OpenData API na…

Pracovný program podpredsedu vlády SR v sobotu 12. augusta 2017

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini sa v sobotu 12. augusta o 11:00 hod. zúčastní na 12. ročníku Stretnutia generácii v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Kalište, kde vystúpi s príhovorom.   Program: 11:00 hod.             príhovor na Stretnutí generácii v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Kalište.   Pozn.: Kalište je vysunutá expozícia Múzea…

Stanovisko ÚPVII k Dodatku zmluvy o správe národnej domény .sk

  Správa národnej domény .sk je pevne pod kontrolou štátu a vďaka podpisu Dodatku zmluvy o správe národnej domény .sk boli nastavené jednoznačné právne vzťahy a zabezpečené plynulé a transparentné fungovanie  a monitorovanie tohto systému. Požiadavky a návrhy rôznych záujmových skupín boli podrobne prediskutované. Mediálne vyhlásenia Združenia firiem obchodujúcich s registrovaním domény sú prejavom ich vlastných obchodných a lobistických  záujmov. Úrad…

Polepší si štát aj internetová komunita

Správa domény .sk má nové, jasnejšie a transparentnejšie podmienky fungovania a výrazne sa zlepšila aj pozícia štátu vo vzťahu k správcovi národnej domény. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a spoločnosť SK-NIC, a.s. dnes podpísali Dodatok k Zmluve o spolupráci.   Podarilo sa stanoviť jasné podmienky fungovania, ktoré sú základom dobrej spolupráce. Dodatkom sa zavádza aj pravidlo, že v budúcnosti…

Slovensko je na špičke v kyberbezpečnosti – získalo striebro

Máme dobré obranné štíty v cyber priestore, o čom svedčí i druhé miesto na medzinárodnom kybernetickom cvičení CyberEx 2017, ktorého sa zúčastnilo 65 zoskupení z celého sveta. Našu krajinu reprezentoval päťčlenný tím zložený zo zástupcov Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) a antivírovej firmy ESET. Prvé miesto im ušlo skutočne o vlások! Cvičenie CyberEx, ktorého…

Podmienky pre implementáciu OP Výskum a inovácie sú splnené, potvrdila Európska komisia

Ministerstvo školstva dostalo dnes od Európskej komisie (EK) list ohľadom Operačného programu (OP) Výskum a inovácie. Konštatuje sa v ňom, že rezort ako riadiaci orgán tohto operačného programu spĺňa podmienky EÚ na jeho efektívnu implementáciu. “Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený list zo strany EK, v ktorom sa konštatuje, že Ex ante kondicionality 1.1…

Agenda 2030 pre Slovensko schválená

Návrhu vicepremiéra pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho dal kabinet na svojom zasadnutí zelenú.   Problematike udržateľného rozvoja bude zo strany štátu venovaná väčšia pozornosť. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj definuje  17 cieľov, ktoré boli prijaté na pôde Organizácie Spojených národov (OSN). Schválený návrh nadväzuje na programové vyhlásenie vlády na roky 2016 až 2020 a predstavuje postup,…

Centrálny ekonomický systém zefektívni a zlacní riadenie verejných financií

Bratislava 20. 7. 2017 – Okamžitá dostupnosť dát pre analýzy a riadenie verejných financií, úspora peňazí na správu a prevádzku vlastných ekonomických informačných systémov dotknutých organizácií, presnejšie účtovné závierky, účinnejšie nastavenie procesov účtovníctva a konsolidácie, kvalitnejšie a konzistentnejšie dáta v oblasti výkazníctva štátnej a verejnej správy. To budú najväčšie prínosy Centrálneho ekonomického systému. Úrad podpredsedu vlády…

Do obchodného registra zapíšu vašu spoločnosť obratom

Bratislava 20. 7. 2017 –  Zápisy do ORSR sa zrýchlia vďaka novému informačnému systému. Registračné konanie, to znamená zápisy, zmeny a výmaz údajov, budú po novom vykonávať nielen súdy, ale aj externí registrátori. Rozšírenie počtu registrátorov z pôvodných 8 na 150 odbremenení súdny systém a skráti priemerný čas potrebný na zapísanie obchodnej spoločnosti z 2 dní…

Odstraňovanie chudoby bude súčasťou plánov pre budúcnosť Slovenska

New York / Bratislava 19. júla 2017 – Alena Sabelová, generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), dnes vystúpila  na Politickom fóre na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj OSN, venovanom téme Odstránenie chudoby a podpora prosperity v meniacom sa svete. Potvrdila, že Slovensko bude naďalej aktívne pôsobiť v rámci celosvetovej…