Aktuality

V oblasti digitálnej politiky musíme reagovať rýchlo

Túto požiadavku zdôraznil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini pred poslancami Európskeho parlamentu na tzv. híringu. Pred členmi Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa odpovedal na otázky v oblasti Jednotného digitálneho trhu. „Rozvoj digitálnych technológií ide takým tempom, že my musíme reagovať v rámci regulácie a prípravy legislatívy na to, kde sa digitálny svet pohne už…

Samosprávy musíme pri čerpaní EÚ fondov považovať za partnerov, nie nepriateľov

Zjednotiť systém čerpania eurofondov a obnoviť dôveru prijímateľov finančnej pomoci – tieto ciele hodnotí podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini  ako priority slovenského predsedníctva v oblasti Kohéznej politiky. Prezentoval ich na pôde Európskeho parlamentu počas tzv. híringu, na ktorom predstúpil pred europoslancov a odpovedal na ich otázky.  Čerpanie EÚ fondov je podľa neho…

Prijatie japonského veľvyslanca

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR Jun Shimmiho. Japonsko je z hľadiska zahraničnopolitických záujmov pre Slovensko významným partnerom s ohľadom na svoj ekonomický potenciál, medzinárodnopolitické postavenie a angažovanosť v riešení globálnych otázok. Práve zahraničné investície a obchodná spolupráca dominovali aj tejto spoločnej diskusií.

Usmernenie k postupu pri aktivácii elektronických schránok

Podľa § 60 ods. 10 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoEG”), „Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky zriadenú podľa odseku 9 1. augusta 2016.“. Pôjde teda o tzv….

Po moste z eurofondov už jazdí električka

V piatok 8.júla previezla cez Starý most v Bratislave električka prvých cestujúcich z Petržalky do centra mesta. Táto forma dopravy sa tak obnovila po 55-tich rokoch. Trať oficiálne spustili do prevádzky podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely,…

Investície ako hlavná téma Európskeho summitu regiónov a miest

Prvú debatu o tom, ako viac sprístupniť európske fondy mestám a regiónom, otvoril na siedmom Európskom summite regiónov a miest sa v Bratislave Peter Pellegrini, podpredseda vlády. Summit sa konal v Bratislave počas piatka a soboty (8.-9.7.). Bol jedným z hlavných podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a organizoval ho Európsky výbor regiónov, spoluorganizátormi boli Bratislavský samosprávny kraj a mesto…

Peter Pellegrini: Chcem prechodné obdobie pre elektronické schránky

Už o mesiac dostanú  podnikatelia elektronické schránky na komunikáciu s úradmi. Tie budú povinne aktivované podľa zákona o e-Governmente od prvého augusta. Úrady tak budú môcť komunikovať s firmami iba elektronicky. Znamená to, že ak napríklad podnikateľ očakáva rozhodnutie súdu, materiály zo sociálnej poisťovne, matriky či z úradu práce, tieto mu budú v krátkej budúcnosti zasielané do elektronickej schránky. Zároveň…

Návšteva iránskeho veľvyslanca

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu sa dnes stretol s veľvyslancom Iránu Ebadollah-om Molaei-m, ktorý má svoje sídlo vo Viedni. Diskutovali spolu najmä o rozvoji a posilnení vzťahov v ekonomickej oblasti a vzájomného obchodu.

V čerpaní zo štrukturálnych fondov sme našich susedov predbehli

Slovenská republika vyčerpala na národnej úrovni k 30.6.2016 takmer 97% finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Na úrovni preplatenia peňazí Európskou komisiou si tiež vedieme veľmi dobre. V porovnaní s ostatnými členskými krajinami sme nad priemerom a predbehli sme aj našich susedov Česko či Maďarsko (viď.tabuľka). Ak sa na čerpanie pozrieme v číslach, hovoríme o sume 10 978 197 682,11 eur. Prostriedky…

SK PRES a priority v oblasti digitalizácie a eurofondov

Odstraňovanie prekážok v elektronickom obchode (e-Commerce), digitalizovanie verejných služieb či kybernetická bezpečnosť – aj to sú priority nového úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v rámci slovenského predsedníctva, ktoré začalo práve dnes. SK PRES sa vo svojom programe zameriava na 4 kľúčové priority a jednou z nich je agenda Jednotného digitálneho trhu. „Prioritou bude tiež zabezpečenie cezhraničnej…

Komentár: Úrad musí byť nápomocný jednotlivým ministerstvám, aby sa vyvarovali chýb z minulosti

Zdravý sedliacky rozum hovorí, že ak chceme byť pripravení na budúcnosť, musíme sa poučiť z minulosti. Toto zlaté pravidlo sa využíva vo väčšine manažérskych prístupov a musí sa začať využívať aj v riadení verejnej správy. Uplynulé programové obdobie bolo u nás prvým obdobím implementácie európskych fondov. Každý subjekt, ktorý sa na tomto procese podieľal, si…

Výstavba internetovej diaľnice do obcí je úlohou štátu

Úloha postaviť internetovú diaľnicu aj do malých obcí leží na pleciach štátu. Vyhlásil to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) vo videopríhovore v rámci odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME, ktorá sa dnes koná v Bratislave. Vicepremiér uviedol, že Slovensko sa v najbližších štyroch rokoch chce stať jedným z európskych lídrov…

Ministri krajín V4 + na stretnutí v Ostrave

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre informatizáciu a investície, vycestoval na stretnutie ministrov zodpovedných za  politiku súdržnosti EÚ krajín. Reprezentanti V4 a tiež Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska sa stretávajú u našich českých susedov v Ostrave. Hlavnou témou rokovaní je implementácia politiky súdržnosti EÚ v súčasnom programovom období (2014-2020), ako aj smerovanie tejto politiky po roku 2020. Tieto stretnutia sa konajú…

Kolektívna zmluva je už podpísaná

Vedúci služobného úradu Matúš Šutaj Eštok a Ladislav Šimko, zástupca odborovej organizácie SLOVES, podpísali kolektívnu zmluvu na rok 2016. Tá potvrdila vznik nového úradu a zároveň nastavila zamestnanecké istoty.

Ľahší vstup na pracovný trh vďaka Digitálnej garáži

Mladí absolventi škôl či univerzít a začínajúci podnikatelia budú mať jednoduchší vstup do pracovného procesu. Umožní im to rozsiahly vzdelávací program Digitálna garáž, ktorý prinesie do konca roka desiatky školení formou prednášok. Projekt dnes slávnostne zahájila spoločnosť Google, aliancia SAPIE a ďalší špecialisti na oblasť zamestnanosti a digitálne technológie. Záštitu nad projektom prevzal podpredseda vlády pre investície…