Aktuality

NASES prisľúbil nové e-schránky k 1. júlu 2017

Bratislava 26. apríla (TASR) – Elektronické schránky dostanú konečne ľudského ducha a budú užívateľsky prívetivejšie. Uviedol to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) po dnešnom rokovaní so šéfom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) v Bratislave. Pellegrini pripomenul, že sa blíži 1. júl 2017, keď bude používanie elektronických schránok na…

Metodika tvorby verejných stratégií prispeje k zvýšeniu ich kvality

Bratislava 26. apríla (TASR) – Kvalita strategických dokumentov by sa mala zvýšiť. Počíta s tým Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorý vypracoval návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií. Materiál na dnešnom zasadnutí schválila vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa ním majú riadiť od 1. júla. Návrh metodiky súvisí s…

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hľadá možnosti financovania rozvoja inteligentných miest

Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa dnes opäť zišli predstavitelia verejného a súkromného sektora, aby spoločne diskutovali o možnostiach financovania a implementácie konceptov inteligentných miest v Slovenskej republike. Koncom februára 2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizoval, za prítomnosti podpredsedu vlády SR P. Pellegriniho a podpredsedu Európskej komisie M. Šefčoviča, stretnutie k procesu…

Pellegrini: Členské štáty chcú zachovať politiku kohézie aj po roku 2020

Brusel/Luxemburg 25. apríla (TASR) – Ministri členských krajín EÚ zodpovední za politiku súdržnosti (kohézie) sú jednotní v názore, že kohézna politika by mala pokračovať aj po roku 2020. Uviedol dnes podpredseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po skončení zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu. Pellegrini pre TASR pripomenul, že hlavnou témou dnešných rokovaní Rady ministrov bolo…

Rokovanie podpredsedu vlády s EIB o budúcich finančných projektoch pre Slovensko

  Brusel/Luxemburg 25. apríla (TASR) – Európska investičná banka (EIB) má v úmysle v tomto roku preinvestovať na Slovensku okolo 400 miliónov eur. Uviedol podpredseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po dnešnom stretnutí s najvyššími predstaviteľmi tejto európskej finančnej inštitúcie v Luxemburgu. Vicepremiér pre TASR pripomenul, že rokoval s predsedom EIB Wernerom Hoyerom, na expertnej…

Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy odbúra časť byrokracie

Podpredseda vlády Peter Pellegrini spustil opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí o príspevok z eurofondov. Spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom predstavili historicky prvú výzvu, kde je možné elektronické podanie žiadosti. Pilotný projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného  programu Výskum a inovácie. Zároveň zaniká povinnosť podávať množstvo príloh k žiadosti o príspevok…

Konferencia CKO: štát by mal obstarávať najvýhodnejšie, nie najlacnejšie

V Bratislave 20. apríla 2017 – „Najlacnejšia ponuka nemusí byť najvýhodnejšia ani najlepšia, podstatná je  kvalita“ zhodli sa experti na dnešnej Medzinárodnej konferencii o verejnom obstarávaní  „MEAT* KRITÉRIÁ VS. NAJNIŽŠIA CENA“, organizovanej Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho v spolupráci s Európskou komisiou. Prezentované skúsenosti a príklady dobrej praxe z EÚ umožnia aj na Slovensku aktívne využívať kvalitatívne…

Chcete hodnotiť štátne IT projekty? Prihláste sa!

Podpredseda vlády Peter Pellegrini finišuje v realizácii ďalšieho kroku k vyššej transparentnosti čerpania eurofondov. Jeho úrad otvoril možnosť byť odborným hodnotiteľom projektov financovaných z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra pre širokú odbornú verejnosť. Potencionálni záujemcovia môžu svoje žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov zasielať elektronicky,  najneskôr  však do piatku 21. apríla 2017. V marci 2017 vyhlásil Úrad podpredsedu vlády…

P. Pellegrini navyšuje peniaze pre vysoké školy

Na študijné programy, ktoré majú podporiť záujem mladých o prácu v štátnej správe, najmä pri riadení eurofondov, dostanú verejné vysoké školy viac peňazí. Rozhodol o tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. „Štát si potrebuje vychovať vlastných odborníkov z oblasti fondov EÚ a naše verejné vysoké školy na to majú tie najlepšie predpoklady. Dostali sme projekty z  18 fakúlt…

Úspory pre občanov, podnikateľov i štát prinesie novela zákona o eGov

Bratislava, 7. apríla 2017 –  Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické on-line platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie. To sú niektoré novinky, ktoré prináša novela zákona o e-Governmente. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ju predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Hlavným cieľom novely je zjednodušenie používania elektronických služieb a dosiahnutie úspor pre…

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „NÁRODNÝ INFRAŠTRUKTÚRNY PLÁN SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2018 – 2030

    Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.enviroportal.sk. Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu môžete…

Štartuje veľké testovanie IT zručností Slovákov – IT Fitness test 201

Bratislava, 4. 4. 2017 – IT Asociácia Slovenska za podpory podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku či ďalších partnerov z akademického a súkromného sektora, dnes oficiálne spustila 6. ročník testovania IT zručností Slovákov – IT Fitness test 2017. Po absolvovaní testu získa každý…

Za stransparentnenie eurofondov hlasovalo 119 poslancov

Možnosti verejnosti kontrolovať prerozdeľovanie eurofondov sa rozšíria. Znížiť by sa mala tiež súvisiaca byrokracia. Vyplýva to z dnes schváleného návrhu novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Právnu normu dnes definitívne schválil parlament, za hlasovalo 119 poslancov.  Novela zákona začne platiť od 1. júna tohto roka. Pôvodne mala platiť od 1….

P. Pellegrini: Projektu testovacej diaľnice pre prepojené autá dala zelenú aj ČR

PRAHA, 28. marca 2017 –  Slovensko a Česká republika začnú spolupracovať na prípravnej fáze cezhraničnej testovacej dráhy pre autonómne a prepojené vozidlá. Dohodol sa na tom dnes podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini s českým ministrom dopravy Danom Ťokom na stretnutí v Prahe. Ako na rokovaní zdôrazil vicepremiér Pellegrini, automobilový priemysel stojí na…

ÚPPVII odštartoval spoluprácu s partnermi, s ktorými nastaví budúcnosť kohéznej politiky

V Bratislave sa 24. marca na 1. zasadnutí stretli predstavitelia pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“. Zoskupenie, ktoré zriadil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), tvoria zástupcovia zo štátnej správy, územnej samosprávy, subjektov územnej spolupráce, akademickej obce, záujmových združení a mimovládnych neziskových organizácií. Pracovnú skupinu vedie Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie Centrálny koordinačný orgán…