ÚPVII zorganizoval konferenciu o efektívnejšom využívaní priamo riadených programov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval medzinárodnú konferenciu o efektívnejšom využívaní priamo riadených programov a ich synergiou s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami. Odborníci na priamo riadené programy z  krajín V4+4 – Českej republiky, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska si na konferencii vymenili svoje skúsenosti z využívania finančných prostriedkov z priamo riadených fondov, podelili sa s…

Raši: Ministerstvo pôdohospodárstva dosahuje v oblasti rozvoja vidieka dobré výsledky

V poradí štvrtá kontrola plnenia akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie čerpania eurofondov prebehla na rezorte pôdohospodárstva.  Vicepremiér Richard Raši spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou zhodnotili priebežné výsledky a implementáciu piatich operačných programov v gescii jej rezortu. Po kontrolách na rezortoch hospodárstva, dopravy a životného prostredia navštívil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Richard…