R. Raši: Rezort dopravy je schopný absorbovať aj peniaze z programov, ktoré majú problém s čerpaním

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu  Richard Raši pokračuje v sérii kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov. Na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa oboznámil s priebežnými výsledkami a implementáciou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Spolu s ministrom dopravy Arpádom Érsekom pozitívne zhodnotili zazmluvňovanie, vyhlasovanie vyzvaní a čerpanie najväčšieho operačného programu na Slovensku….

Generálni riaditelia krajín V4 + 4 rokovali o podobe eurofondov po roku 2020

Medzi ústredné témy diskusií o budúcnosti fondov EÚ patrila na stretnutí zástupcov krajín V4 + 4 potreba ich zjednodušenia a väčšej flexibility. V dňoch 24. – 25. 9. 2018 sa v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine uskutočnilo stretnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ z krajín V4 (Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska) a  Bulharska, Chorvátska, Rumunska i Slovinska….

Kybernetické hrozby sú reálne, Slovensko budú chrániť 4 jednotky CSIRT

Štyri profesionálne tímy odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, vybavené potrebným technologickým zázemím, budú kostrou slovenského systému kybernetickej bezpečnosti.  Materiálne, priestorové a softvérové podmienky pre ne zabezpečí národný projekt, financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OPII PO7). Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes zverejní vyzvanie.  „Okrem vládnej jednotky CSIRT sú to ešte…

Richard Raši začal s kontrolami plnenia Akčného plánu, navštívi všetky riadiace orgány

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu  Richard Raši na ministerstve hospodárstva odštartoval sériu kontrol, ktoré sú zamerané na plnenie Akčného plánu na stransparentnenie a zjednodušenie eurofondov. Skontroluje aj zazmluvňovanie, vypisovanie výziev a čerpanie. Vicepremiér Richard Raši v nasledujúcich týždňoch navštívi jednotlivé ministerstvá, aby zistil ako pokračujú v plnení akčného plánu, ktorý výrazne napomáha pri zjednodušovaní  implementácie eurofondov.  „Budeme kontrolovať čerpanie…

Nový portál pomôže obciam zorientovať sa vo výzvach v oblasti smart riešení

K lepšej informovanosti o možnostiach miest a obcí zapojiť sa do jednotlivých výziev v oblasti smart riešení má prispieť nová webová platforma. O jej príprave informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes na Medzinárodnej konferencii Municipálna V4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu v Sielnici. “Rozhodli sme sa, že urobíme webovú…

Oznámenie o strategickom dokumente „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.enviroportal.sk. Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu môžete zaslať na adresu: Ministerstvo životného…

Začne sa mapovanie ultrarýchleho internetu na Slovensku

Presný stav vysokorýchlostného pripojenia na Slovensku odhalí mapovanie, ktoré už túto jeseň odštartuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Mapovanie prinesie doteraz najpodrobnejšie údaje o internetovom pokrytí domácností na území Slovenska. Prvé pracovné stretnutie k jeho metodike sa konalo dnes na ministerstve dopravy. „Nové mapovanie určí ďalšie kroky, ktoré budú potrebné pri pokrývaní Slovenska širokopásmovým…

Na spoločnej česko-slovenskej vláde Raši podpísal memorandum o smart cities a spolupráci pri eurofondoch

Na dnešnom spoločnom výjazdovom zasadnutí slovenského a českého kabinetu vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši a česká ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová podpísali memorandum o spolupráci, ktoré sa okrem rozvoja inteligentných miest týka aj a spolupráce pri eurofondoch či transformácií uhoľných regiónov. Nadviazali tak na svoje augustové rokovanie v Prahe. Rašiho úrad a české ministerstvo budú užšie spolupracovať na…

Medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k umelej inteligencii

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a krajinami Vyšehradskej skupiny organizujú medzinárodnú konferenciu Vyšehradskej skupiny k umelej inteligencii, ktorá sa uskutoční  dňa 11. októbra 2018 v priestoroch Stáleho zastúpenia v Bruseli. Konferencia patrí medzi hlavné podujatia v rámci aktuálne prebiehajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine, politickej a kultúrnej aliancie štyroch…

Eurofondy výrazne pomáhajú Slovensku rozvíjať sa

Financie, ktoré k nám prúdia z Európskej únie (EÚ), výrazne pomáhajú Slovensku rozvíjať sa, a to hneď v niekoľkých oblastiach. Svedčí o tom množstvo úspešných projektov z predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013. Peniaze nám napríklad umožnili postaviť diaľnice či zrekonštruovať cesty prvej, druhej a tretej triedy, modernizovať električky a vlaky, chrániť životné prostredie či investovať do nemocníc, moderného školstva a informatizácie…

Slovenskí experti si zahrali eurofondové monopoly

Viacerí slovenskí experti z oblasti hodnotenia fondov Európskej únie si dnes v Bratislave zahrali eurofondové monopoly. Inovatívnu stolovú hru mali možnosť si vyskúšať na workshope určenom pre hodnotiteľov, ktorých každodennou prácou je hodnotiť, či sú verejné zdroje využívané efektívne. Hra bola súčasťou workshopu, ktorý bol dnes v Bratislave pod vedením špecializovaného zahraničného tímu expertov a tvorcov simulácie z Poľska z výskumnej…

Opustil nás náš exkolega Miloš Hason

V utorok 11. septembra náhle zomrel náš dlhoročný kolega a pre mnohých aj priateľ Miloš Hason. Mal len 54 rokov. Od roku 2008 až do roku 2017 zodpovedal za agendu IT monitorovacieho systému pre čerpanie zdrojov Európskej únie. Budeme na neho spomínať ako na zásadového a pre vec zapáleného človeka. Posledná rozlúčka s Milošom Hasonom bude tento piatok 14….

Vláda odobrila pilotnú verziu národného investičného plánu

Materiál z dielne úradu vicepremiéra Rašiho definuje kľúčové investičné projekty pre rozvoj Slovenska až do roku 2030. Týkajú sa oblasti dopravy, energetiky, informatizácie, vzdelávania, zdravotníctva, poľnohospodárstva či regionálneho rozvoja. Dokument, ktorý dnes vzala na vedomie Vláda SR, reflektuje aj ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho ide o…

Podnikatelia pozor: rozdeľujeme dotácie na Smart cities – manažment odpadov

Ďalšiu výzvu zameranú na rozvoj Smart Cities, tentokrát pre manažment odpadov, vyhlasuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Mikro, malé a stredné podniky (MSP) sa môžu prihlasovať do 17. októbra. Podnikatelia môžu na svoje projekty získať dotáciu maximálne do výšky 66 000 eur. „Prostredníctvom týchto výziev pomáhame do slovenských miest zavádzať inovácie pre lepší život…