Verejné prerokovanie v národnom projekte kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Bratislava, 11. júla 2018 –  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes otvoril Verejné prerokovanie (tzv. public hearing) v rámci národného projektu kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe. Odborná i laická verejnosť prediskutovali štúdiu uskutočniteľnosti k projektu na zber a zdieľanie údajov o bezpečnostných incidentoch. ,,Realizácia projektu významným spôsobom zvýši schopnosť štátu reagovať na kybernetické hrozby a pomôže znížiť…

Vláda schválila financovanie pre smart cities

Premena slovenských miest na inteligentné, ktoré skvalitňujú život svojim obyvateľom, si vyžaduje dlhodobý proces. Vláda dnes schválila finančný mechanizmus, ktorý predstavuje významný krok vedúci k tejto zmene, povedal vicepremiér Richard Raši po dnešnom rokovaní kabinetu. Vláda dnes prerokovala a schválila materiál, ktorý pripraví mechanizmus a možnosti financovania pre slovenské mestá na podporu zavádzania inteligentných riešení a ich transformáciu na…