Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre národný projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe”. Zámerom je, aby sa k tomuto pripravovanému národnému projektu mohla vyjadriť odborná verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy. Národný projekt je zameraný na…

Zverejňujeme dopytové výzvy pre dáta, služby a cloud

Dopytovo orientované projekty prinášajú do informatizácie verejnej správy menšie a rýchlo dostupné zlepšenia. Tri dopytové výzvy, ktoré dnes zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu. „Počas ich verejného pripomienkovania a prerokovania sme evidovali veľký záujem o všetky tri…