Prezident podpísal zákon proti byrokracii

Ľudia na Slovensku budú mať menej administratívnych povinností voči niektorým úradom. Orgány verejnej moci majú totiž po novom o fyzických a právnických osobách získavať pri svojej úradnej činnosti potrebné údaje z informačných systémov verejnej správy. Počíta s tým zákon o opatreniach na zníženie administratívnej záťaže z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,…

V návrhu kohéznej obálky pre SR je v bežných cenách 13,3 miliardy eur

V návrhu kohéznej obálky pre Slovensko je v stálych cenách asi 12 miliárd eur a v bežných cenách 13,3 miliardy eur. Podľa vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho ide o peniaze na podporu najmenej rozvinutých regiónov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Za dôležitú považuje v budúcich rokovaniach otázku spolufinancovania. Suma v bežných cenách je podľa R. Rašiho neho tou, ktorú by Slovensko v priebehu programovacieho…