Do rozvoja Slovenska zapojíme medzinárodných expertov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) preberá riadenie kvality v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 (PO7). V praxi to znamená, že na každý národný projekt financovaný z OPII PO7 budú dohliadať experti úradu. Cieľom tohto nového prístupu je zvýšenie kvality služieb pre občanov, rýchle riešenia jednotlivých problémov v informatizácii, ešte výraznejšia…

Pracovný program R. Rašiho na 21. mája 2018

Podpredseda vlády Richard Raši v pondelok 21. mája podporí svojou účasťou cyklistické podujatie „Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex“. Pacienti s týmto ochorením a ich podporovatelia si spoločne už po štvrtýkrát pripomenú Svetový deň sklerózy multiplex a Slovenský národný deň sklerózy multiplex. Od pondelka 21. 5. do soboty 26. 5. prejdú…

Nástroj proti byrokracii pomenujú mladí

Vďaka informačným systémom budú jedna za druhou miznúť zo života občanov a podnikateľov povinnosti nosiť úradom rozličné potvrdenia. Úradníci si dáta sami vyhľadajú v Centrálnej správe referenčných údajov (CSRÚ). Podľa vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho si tento praktický systém zaslúži menej ťažkopádny názov. Na spoločnom brífingu s premiérom Petrom Pellegrinim dnes oznámil, že jeho úrad vyhlási súťaž…