Šesť priorít pre Slovensko schválila rada vlády

Udržateľná ekonomika, vzdelávanie, dobré zdravie, boj proti chudobe, adaptácia na zmenu klímy a právny štát. Šesť priorít, na ktoré sa má naša krajina do roku 2030 prednostne zamerať, dnes na svojom druhom zasadnutí schválila Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. „Úspešné sú tie krajiny, ktoré vedia, čo chcú, a aké prekážky im stoja v ceste. U nás všeobecne…

O 13:00 štartuje WiFi4EU

Starostovia a primátori, pozor. Už dnes o 13:00 bude otvorená výzva Európskej komisie (EK) na podávanie žiadostí o dotácie na bezplatný internet na verejných miestach. Poukazy až do výšky 15-tisíc eur budú prideľované systémom „kto prv príde, prvý berie“, preto neváhajte. Pre podanie žiadosti sa treba najprv registrovať na portáli https://www.wifi4eu.eu. Každá krajina EÚ má garantované minimum 15…

Hodnotitelia pre projekty informatizácie, hláste sa do 29. júna

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil v poradí už piatu výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektov informatizácie. Pôjde o  projekty z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7. Rezorty, organizácie či obce budú môcť zlepšovať svoje elektronické služby pre občanov a podnikateľov, skvalitňovať dáta a presúvať svoje informačné…