Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu a Správy o hodnotení strategického dokumentu „Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“

  OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „NÁRODNÝ INVESTIČNÝ PLÁN SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2018 – 2030“ A INFORMÁCIA O ICH VEREJNOM PREROKOVANÍ   Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších…

Menej rozvinuté regióny budú novou agendou úradu vicepremiéra Rašiho

Témou rokovania na štvrtkovom výjazde vlády SR vo Vranove nad Topľou bola hlavne problematika regionálnych rozdielov. Predseda vlády Peter Pellegrini informoval, že v tejto oblasti pripravuje zmeny v kompetenciách. Na budúci týždeň v stredu (9.5.) má vláda prerokovávať návrh štatútu Rady vlády pre menej rozvinuté regióny. „Na jej čelo navrhnem podpredsedu vlády pre investície a…