Eurofondy: Navrhnite, ako ich zlepšiť

Máte nápad, ako zlepšiť implementáciu eurofondov na Slovensku? Neváhajte a prihláste ho do EŠIF Idea Hacku. Sekcia Centrálny koordinačný orgán na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (CKO ÚPVII) otvára dvere námetom od všetkých bez rozdielu a najlepšie z nich odmení. Témami sú zvyšovanie transparentnosti a zjednodušovanie. „Otvárame pre občanov, zástupcov samospráv či štátnej správy…

Priority pre Slovensko sme prediskutovali v regiónoch, aj s mladými

Udržateľná ekonomika, vzdelávanie, zdravie, boj proti chudobe a adaptácia na zmenu klímy sú navrhované priority pre Slovensko, o ktorých v štyroch slovenských mestách v priebehu marca diskutovalo široké spektrum zástupcov neštátnej sféry. Poznatky, získané počas týchto stretnutí, sumarizovalo včerajšie zasadnutie Komory zainteresovaných aktérov, do ktorej patria reprezentanti neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení. Úrad podpredsedu vlády SR pre…

Nový termín: Hodnotitelia pre PO7 OPII, hláste sa do 30. apríla

Potenciálni odborní hodnotitelia pre projekty z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 majú o mesiac viac na prihlásenie. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) predĺžil lehotu uzavretia dvoch výziev z 29. marca na 30. apríla 2018. Odborní hodnotitelia sa hľadajú pre projekt Wifi pre Teba, ktorý je národnou nadstavbou európskeho Wifi4EU. Tento projekt…

Richard Raši sa dnes stal podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu

„Verím, že na poste podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu budem vedieť ponúknuť pohľad na informatizáciu z druhej strany, teda zo strany konečného prijímateľa tejto služby,“ uviedol R. Raši. Doterajší primátor mesta Košice a bývalý minister zdravotníctva vystriedal Petra Pellegriniho, ktorý sa stal predsedom vlády SR. Výmena na poste podpredsedu vlády je súčasťou menovania nového Pellegriniho…

Druhé kolo výziev pre Smart City: Voda a odpad

Po manažmente dopravy a digitalizácii verejnej správy mesta prichádzajú na rad manažment vody a odpadu. Úrad podpredsedu vlády SR (ÚPVII) pre investície a informatizáciu vyhlasuje ďalšie dve výzvy na podporu experimentálneho vývoja a inovácií. „Prostredníctvom týchto výziev podávame mestám a obciam pomocnú ruku pri zavádzaní smart inovácií. Zároveň dlhodobo vnímame, že podiel súkromných zdrojov v oblasti vývoja a výskumu je na…

Obce, registrujte sa pre WiFi zadarmo

Portál WiFi4EU je spustený Zóny bezplatného WiFi signálu v centrách komunitného života, ako sú námestia, parky, knižnice či múzeá. To je cieľ európskej dotačnej schémy WiFi4EU, ktorá spustila svoj portál 20. marca. Prvá výzva na predloženie projektov bude vyhlásená 15. mája, mestá a obce sa môžu registrovať už teraz. WiFi4EU v prvom kole ponúkne 15 miliónov eur na…

O krok bližšie k WiFi zdarma na celom Slovensku

Bezplatné WiFi pripojenie pre občanov na rôznych verejných miestach v obciach a mestách po celom Slovensku má priniesť projekt WiFi pre Teba. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) k nemu dnes predložil na verejné prerokovanie (tzv. public hearing) štúdiu uskutočniteľnosti. Vďaka projektu WiFi pre Teba budú môcť najmä malé obce a mestá získať finančný príspevok na zriadenie…

Aj Ty v IT umožní 5-tisíc dievčatám nahliadnuť do sveta programovania

Aj Ty v IT získa ako vôbec prvá nezisková organizácia na Slovensku podporu Google.org, filantropickej vetvy Googlu, aby spopularizovala kariéru v IT medzi mladými dievčatami. Neziskovka sa bude môcť vďaka tomuto financovaniu, ako aj ďalšej pomoci zo strany Googlu vo forme expertízy, nástrojov a dobrovoľníkov zamerať na svoj primárny cieľ, ktorým je práve zatraktívnenie programovania a počítačových vied medzi…

Zákon proti byrokracii prešiel v prvom čítaní v NR SR

Poslanci NR SR dnes v prvom čítaní schválili nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) z dielne úradu podpredsedu vlády Petra Pellegriniho. Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra nehnuteľností, obchodného…

Centrálne úradné doručovanie ušetrí desiatky miliónov eur

Až 120 miliónov eur je suma, ktorú môže štát ušetriť počas desiatich rokov. Zaručí to nový projekt Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) s názvom Centrálne úradné doručovanie. Ak úradník bude chcieť poslať úradnú zásielku občanovi Slovenska, už nebude musieť zisťovať, či má alebo nemá aktivovanú elektronickú schránku. Urobí to zaňho systém automaticky. Úradník teda…

Obce by mali prejsť do vládneho cloudu

Úsporu času aj peňazí a koncové služby dostupné v mestách a obciach umožní zapájanie obcí do vládneho cloudu. Národným IT projektom DCOM+ pokračuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v ťažení proti byrokracii. Na podporu realizácie princípu jedenkrát a dosť zverejňuje ďalšie vyzvanie z eurofondov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná…

Diskutujeme v regiónoch o prioritách pre Slovensko

Sériu stretnutí predstaviteľov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a neštátnych zainteresovaných aktérov sme dnes odštartovali v Nitre. Témou bola udržateľná, „strieborná“ a obehová ekonomika. Počas najbližších dní budú nasledovať podujatia k ďalším témam v Banskej Bystrici, vo Zvolene, v Poprade a v Prešove. „Priority pre Slovensko, to sú oblasti, ktorým by sa tento štát mal do roku 2030 prednostne venovať…

Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“. Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní. Projekt WiFi4SK nadväzuje na iniciatívu Európskej komisie (ďalej len „EK“) „Bezplatné Wi-Fi pre…

Ťaženie proti byrokracii a zavádzanie princípu jedenkrát a dosť pokračuje

Lepšie zdieľanie dát a rozšírenie zefektívnenia fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoci sú eurofondové projekty, ktorými v praxi pokračuje ťaženie proti byrokracii. Toto sú technické riešenia pre realizáciu princípu Jeden krát a dosť, ktoré prinesú nové IT projekty. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvania na národné projekty.   Významné projekty na zníženie byrokracie, centrálne…

Začali sa práce na projekte Wifi pre Teba

Sme o krok bližšie k bezplatnému internetu na verejných miestach. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spúšťa vytváranie databázy odborných hodnotiteľov pre projekty na zavedenie WiFi zdarma pre občanov v rôznych verejných priestoroch po celom Slovensku. Záujemcovia o hodnotenie takýchto projektov sa môžu prihlásiť do 29. marca. Wifi pre Teba je národnou nadstavbou pripravovaného európskeho…