Materiál na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu plánuje predložiť na rokovanie Riadiaceho výboru PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra štúdiu uskutočniteľnosti k projektu „Projektu WiFi4SK (WiFi pre Teba)“. Súčasťou prípravy štúdie uskutočniteľnosti je verejné pripomienkovanie partnerov a verejnosti, ktoré bude vyhodnotené na verejnom prerokovaní. Projekt WiFi4SK nadväzuje na iniciatívu Európskej komisie (ďalej len „EK“) „Bezplatné Wi-Fi pre…

Ťaženie proti byrokracii a zavádzanie princípu jedenkrát a dosť pokračuje

Lepšie zdieľanie dát a rozšírenie zefektívnenia fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoci sú eurofondové projekty, ktorými v praxi pokračuje ťaženie proti byrokracii. Toto sú technické riešenia pre realizáciu princípu Jeden krát a dosť, ktoré prinesú nové IT projekty. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejnil vyzvania na národné projekty.   Významné projekty na zníženie byrokracie, centrálne…