Reakcia na vyjadrenie expertov politickej strany SaS

Od vzniku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu stúplo čerpanie eurofondov o 785,1 percenta, čo predstavuje 1,6 mld. EUR.  K 23. februáru 2018 bolo z celkovej alokácie vyčerpaných 1,815 mld. eur, čo predstavuje 11,72 percenta.  V súčasnosti sú zverejnené výzvy na projekty z eurofondov až na úrovni 80% a takmer 36% je zazmluvnených. Úrad podpredsedu vlády nezdieľa mediálne prezentované obavy politickej strany…