Na slovensko.sk zaplatíte už aj kartou

Poplatok za vybrané služby štátu na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk zaplatíte už aj kartou. V pilotnej prevádzke zatiaľ môžete zaplatiť kartou v reálnom čase za 25 služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Teraz zaplatíte za vybrané služby štátu omnoho rýchlejšie. Dodnes ste tak mohli spraviť prevodom na účet alebo pomocou QR kódu, teda „Pay by square“. To…

Parlament schválil zákon o kybernetickej bezpečnosti

Definovať efektívne opatrenia pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru je cieľom nového zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý v utorok 30. januára 88 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR. Právnu normu, ku ktorej prišlo v rámci medzirezortného pripomienkového konania celkovo 706 pripomienok, vypracoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a…

Úrad podpredsedu vlády by mal poskytovať dotácie

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu by mal poskytovať dotácie na podporu digitálnej agendy, rozvoja investičného prostredia a implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne vicepremiéra Petra Pellegriniho, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zákon má byť účinný od 1. mája. Návrh ustanovuje…

Úrad vicepremiéra P.Pellegriniho pripravuje materiály pre strategický rozvoj SR

Tri materiály, ktoré majú podporiť  strategicky a investične rozvoj Slovenska do roku 2030, má do mája predložiť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na rokovanie vlády. Pre TASR to v utorok na stretnutí s médiami povedala generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií úradu Alena Sabelová s tým, že materiály budú vo vzájomnom súlade….

Vicepremiér Pellegrini: Slovensko by mohlo opäť vyčerpať vyše 95 % zo zdrojov EÚ

Slovensko by mohlo v tomto programovom období 2014 – 2020 zopakovať čerpanie eurofondov z minulého obdobia a dosiahnuť úroveň nad 95 %. Predpokladá to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, keďže v predchádzajúcom období 2007 – 2013 krajina využila z prostriedkov Európskej únie 97 % z celkovej alokácie, čo ju zaradilo medzi…

Verejná konzultácia k budúcnosti eurofondov po roku 2020 je otvorená

Európska komisia dňa 10. 1. 2018 otvorila dlho očakávanú verejnú konzultáciu k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondom po roku 2020. Konzultácia je otvorená pre všetkých občanov a subjekty zapojené do prípravy a realizácie politiky súdržnosti EÚ, vrátane prijímateľov podpory z eurofondov. Verejná konzultácia má formu dotazníka – Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti. Európska komisia…

Menej administratívy a viac pre najmenej rozvinuté regióny – aj tak môžu vyzerať eurofondy po roku 2020

Zachovanie eurofondov, ich smerovanie do najmenej rozvinutých regiónov, menej administratívnej záťaže a zameranie na výsledky sú kľúčové body pozície Slovenska k politike súdržnosti po roku 2020. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini predstavil eurokomisárke pre regionálnu politiku Corine Creţu slovenskú víziu budúcnosti eurofondov. Eurokomisárka Creţu počas svojej návštevy Slovenska rokovala s predsedom vlády Robertom Ficom…

Politika súdržnosti má mať v EÚ aj naďalej silnú pozíciu

Slovensko presadzuje zachovanie silnej politiky súdržnosti vo viacročnom finančnom rámci po roku 2020. Ako hlavná investičná politika Európskej únie (EÚ) pre podporu rastu a zamestnanosti by mala mať čo najvyšší percentuálny podiel v eurorozpočte. Uvádza sa vo Východiskovej pozícii SR k politike súdržnosti EÚ po roku 2020, ktorú v stredu schválila vláda. Materiál predložil podpredseda…

Úrad vicepremiéra bude koordinovať aj nástroje podpory EÚ

Kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho sa rozšíria o koordináciu nástrojov podpory Európskej únie (EÚ). Materiál z jeho dielne Koordinácia nástrojov podpory EÚ a makroregionálnych stratégií v Slovenskej republike schválil v stredu vládny kabinet. Tieto nástroje ponúkajú možnosti, ako sa zapojiť do strategických sietí a partnerstiev v európskom priestore a posilňujú európsku…

Hodnotenie informatizácie medzinárodnými indexami

Aktuálny rozvoj informatizácie Slovenska pozitívne hodnotí niekoľko medzinárodných indexov. Dnes spomínaný E-Government development index OSN, má síce názov index rozvoja elektronických služieb štátu, no reálne  hodnotí najmä telekomunikačnú infraštruktúru, kde napríklad uvádza pokles počtu používania pevných liniek a neberie vôbec do úvahy 100% pokrytie mobilnými pripojeniami, ktoré ľudia u nás preferujú. Hodnotí aj ľudský kapitál Slovenska, no…

Vicepremiér Pellegrini prijal veľvyslancov Slovinska a Egypta

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dnes na úrade vlády prijal veľvyslanca Slovinska Gregora Kozovinca a veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky Amr Wafik El Henawy. So slovinským diplomatom, ktorý sa ujal svojej funkcie v novembri 2017, vicepremiér diskutoval o stave bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami. P. Pellegrini a A. W. El Henawy nadviazali na minuloročné…

Úrad vicepremiéra je o krok bližšie k poskytovaniu dotácií

Dotácie na podporu digitálnej agendy, rozvoja investičného prostredia a implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj bude poskytovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na základe zákona. Návrh od vicepremiéra Petra Pellegriniho v stredu schválila vláda, účinný má byť od 1. mája 2018. Návrh ustanovuje účel, podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti úradu. Upravuje aj okruh…

Od januára platia ďalšie opatrenia na stransparentnenie eurofondov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zavádza ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hlavné zmeny sa týkajú predchádzania rizík, zvyšovania informovanosti, povinného hodnotenie skupinami expertov a zjednodušenia komunikácie medzi riadiacimi orgánmi a žiadateľmi. Od 01. januári 2018 vstupuje do platnosti ďalšia séria opatrení, ktoré sú súčasťou Akčného plánu na posilnenie transparentnosti eurofondov….