Slovensko formuluje svoju víziu budúcnosti do roku 2030

Diskusiu o prioritách našej krajiny v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na dnešnom prvom zasadnutí Rady vlády SR pre Agendu 2030 (ďalej len Rada vlády) spoločne otvorili podpredseda vlády SR Peter Pellegrini a predseda Valného zhromaždenia OSN a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Čestným hosťom zasadnutia bola zástupkyňa generálneho tajomníka…

Schválili štyri projekty, ktoré informatizáciu opäť viac priblížia ľuďom

Štyri významné projekty na zníženie byrokracie, rozšírenie elektronických služieb samosprávy, zefektívnenie fungovania Sociálnej poisťovne a Centra právnej pomoci dnes schválil  Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII), vedený vicepremiérom Petrom Pellegrinim. Týmito eurofondovými projektami pokračuje ťaženie proti byrokracii a zavádzanie princípu jedenkrát a dosť. Súhlas riadiaceho orgánu znamená zelenú pre ich realizáciu….

Zverejnenie informácie o určenom rozsahu hodnotenia strategického dokumentu pre „Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030″

Informácia o určenom rozsahu hodnotenia strategického dokumentu “Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 218 – 2030” Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „ Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie…