Využívanie elektronických služieb štátu sa má zjednodušiť

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, online platby kartou za elektronické služby štátu, centrálny register elektronických rozhodnutí či jednotné úradné doručovanie. Tieto zmeny prinesie novela zákona o e-Governmente. Právnu normu z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho podpísal prezident SR Andrej Kiska. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci zavádza povinné…

Opatrenia na zvýšenie transparentnosti v eurofondoch zverejnené!

Podpredseda vlády SR Peter Pellegrini spolu s premiérom Robertom Ficom dnes predstavili Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania implementácie eurofondov. Nové opatrenia, ktoré budú postupne zavádzané do konca roku 2017 a do marca 2018, sa dotýkajú všetkých oblastí a procesov čerpania. Špeciálna pozornosť bola venovaná pravidlám pri hodnotení  a kontrole projektov.  Akčný plán vypracoval Úrad podpredsedu…

Konkrétne opatrenia na zvýšenie transparentnosti pri čerpaní eurofondov

Predseda vlády SR Robert Fico a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini zajtra, t. j. vo štvrtok 28. 09. 2017 o 9:00 hod., v Hoteli Bôrik, v Bratislave predstavia konkrétne opatrenia na zvýšenie transparentnosti pri čerpaní eurofondov na seminári pre a riadiace orgány jednotlivých operačných programov, na ktorý Vás týmto pozývame.      Opatrenia boli navrhnuté na základe skúseností…

Slovensko má Digitálnu koalíciu

Digitálna koalícia (DK), ktorej predsedom predstavenstva je vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Každý z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda dnes predstavil svoje detailné ciele. Sú zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných…

PREDLŽENIE TERMÍNU – Výzva na predkladanie žiadostí na zaradenie do zoznamu hodnotiteľov žiadostí o dotácie na podporu tzv. smart cities

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) ako poskytovateľ pomoci de minimis vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov ( „výzva“) na odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblastiach Digitalizácie správy mesta, služieb obyvateľom  a verejná bezpečnosť alebo Manažment dopravy. Dátum uzavretia výzvy  je 25.09.2017 09.10.2017.  …

P. Pellegrini: Najlepší doktorandi zo SR pôjdu študovať do Berkeley

Podpredseda vlády Peter Pellegrini, prorektor Žilinskej univerzity Jozef Ristvej a dekan Fakulty inžinierstva Kalifornskej univerzity v Berlekey S. Shankar Sastry podpísali včera v San Franciscu v USA Dohodu o strategickom partnerstve. Táto dohoda umožní talentovaným študentom Žilinskej univerzity absolvovať študijné pobyty na jednej z najlepších univerzít sveta. Pobyt slovenských doktorandov na univerzite, ktorá sa pýši…

Chcete byť odborným hodnotiteľom projektov pre smart cities? Na prihlásenie ostáva 5 dní.

V pondelok 25. septembra sa uzatvára prihlasovanie odborných hodnotiteľov pre projekty na rozvoj rozumných miest. Ide o unikátnu výzvu, ktorá je otvorená aj pre medzinárodných hodnotiteľov. Výzva je zameraná na podporu slovenských malých, stredných a mikro podnikateľov, ktorí majú nápady, ako prostredníctvom digitálnych technológií vylepšiť a zatraktívniť život v našich mestách a obciach. Na projekt…

Úrad podpredsedu vlády P. Pellegriniho nadviazal spoluprácu s ďalšou univerzitou

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu začína spolupracovať s ďalšou vysokou školou na príprave odborníkov pre verejnú správu. Za účasti podpredsedu vlády Petra Pellegriniho podpísali dnes vedúci úradu Patrik Krauspe s rektorkou vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) memorandum o spolupráci.  „Toto memorandum nadväzuje na našu spoluprácu po podpise Memoranda s rektormi Univerzity Komenského, Slovenskej technickej…

Jedenkrát a dosť vďaka prepojeniu dát. Verejné vypočutie v národnom projekte Dátové prepojenie verejnej správy

Vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Patrik Krauspe dnes otvoril Verejné vypočutie (tzv. public hearing) v rámci národného projektu Dátovej integrácie jednotlivých systémov verejnej správy. Odborná i laická verejnosť prediskutovali štúdiu uskutočniteľnosti k projektu na zdieľanie údajov a dát medzi úradmi a ich registrami. Vďaka jeho realizácii sa zníži administratívna záťaž, ušetrí čas i náklady ľuďom a…

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „„Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“ sa uskutoční vo štvrtok, 14. septembra 2017 o 09:00 hod. v priestoroch novej budovy Úradu vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava. Materiál na prerokovanie je dostupný TU. Z dôvodu bezpečnostnej kontroly pri vstupe do budovy, prosím, potvrďte Vašu účasť odpoveďou…

Ďalšia šanca pre najmenej rozvinuté okresy

Podnikatelia v najmenej rozvinutých okresoch sa môžu uchádzať o podporu z eurofondov a investovať do spustenia novej alebo inovácie existujúcej výrobnej prevádzky. Výzvu v objeme 50 miliónov eur vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie. Cieľ opatrenia je posilniť ekonomiku a zvýšiť životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých okresoch. Informovali o tom podpredseda vlády Peter Pellegrini…

Na Slovensko dorazil priemysel 4.0, firmy i štát musia reagovať

Topoľčany 11. septembra – Priemysel 4.0 a s ním spojená nová priemyselná revolúcia prišla reálne na Slovensko. Skonštatoval to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Ako zdôraznil počas svojej dnešnej návštevy v topoľčianskej nábytkárskej spoločnosti Decodom, na novú situáciu musia urýchlene reagovať firmy, ale aj štát.  Podľa jeho slov je nutné vzdelávať zamestnancov tak, aby bolo…

K odpredaju národnej domény teraz nedošlo – odpoveď vicepremiéra v NR SR

Odpoveď podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho na Hodine otázok v NR SR, dňa 7.9.2017 k téme Národná doména: Vážený pán poslanec ďakujem aj za vašu otázku. Už minule, keď ste sa tejto téme venovali, som  vás informoval o priebehu aktivít. Pre istotu by som  ešte rád pripomenul genézu celej tejto situácie….

Platbu kartou za služby štátu a sankcie úradom podporilo 111 poslancov

Novelu zákona o eGovernmente, teda elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci dnes definitívne schválil parlament. Podporilo ju 111 poslancov naprieč politickým spektrom. „Informatizácia nepozná pravicové či ľavicové riešenie, tam nemá čo robiť politika, to je o odbornosti. Aj preto som rád, že novela zákona o e-Governmente bola prijatá 111 hlasmi naprieč politickým spektrom. Novela…

P. Pellegrini je krstným otcom knihy programovania pre deti

Podpredseda vlády Peter Pellegrini sa dnes stal krstným otcom knihy programovania pre deti Scratch Starter. Kniha v týchto dňoch mieri bezplatne do 2500 slovenských základných škôl, aby bola pomôckou pre učiteľov informatiky. „Do škôl sa postupne dostávajú moderné technológie, ale to samo o sebe nestačí. My musíme podať pomocnú ruku aj samotným pedagógom, ktorí informatiku…