Dáta o eurofondových programoch sú dostupné v najmodernejšej forme

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prostredníctvom webu https://www.itms2014.sk zverejňuje dostupné údaje súvisiace s implementáciou eurofondov aktuálneho programového obdobia. To znamená, že tretím stranám sú sprístupnené dáta za operačné programy spravované systémom ITMS2014+. Dáta sú prístupné v manuálne spracovateľnej forme i strojovo spracovateľnej podobe formou OpenData API.  Ide o jedno z najmodernejších, najpokročilejších a najkomplexnejšie spracovaných OpenData API na…

Pracovný program podpredsedu vlády SR v sobotu 12. augusta 2017

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini sa v sobotu 12. augusta o 11:00 hod. zúčastní na 12. ročníku Stretnutia generácii v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Kalište, kde vystúpi s príhovorom.   Program: 11:00 hod.             príhovor na Stretnutí generácii v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Kalište.   Pozn.: Kalište je vysunutá expozícia Múzea…