Stanovisko ÚPVII k Dodatku zmluvy o správe národnej domény .sk

  Správa národnej domény .sk je pevne pod kontrolou štátu a vďaka podpisu Dodatku zmluvy o správe národnej domény .sk boli nastavené jednoznačné právne vzťahy a zabezpečené plynulé a transparentné fungovanie  a monitorovanie tohto systému. Požiadavky a návrhy rôznych záujmových skupín boli podrobne prediskutované. Mediálne vyhlásenia Združenia firiem obchodujúcich s registrovaním domény sú prejavom ich vlastných obchodných a lobistických  záujmov. Úrad…