Podmienky pre implementáciu OP Výskum a inovácie sú splnené, potvrdila Európska komisia

Ministerstvo školstva dostalo dnes od Európskej komisie (EK) list ohľadom Operačného programu (OP) Výskum a inovácie. Konštatuje sa v ňom, že rezort ako riadiaci orgán tohto operačného programu spĺňa podmienky EÚ na jeho efektívnu implementáciu. “Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený list zo strany EK, v ktorom sa konštatuje, že Ex ante kondicionality 1.1…

Agenda 2030 pre Slovensko schválená

Návrhu vicepremiéra pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho dal kabinet na svojom zasadnutí zelenú.   Problematike udržateľného rozvoja bude zo strany štátu venovaná väčšia pozornosť. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj definuje  17 cieľov, ktoré boli prijaté na pôde Organizácie Spojených národov (OSN). Schválený návrh nadväzuje na programové vyhlásenie vlády na roky 2016 až 2020 a predstavuje postup,…

Centrálny ekonomický systém zefektívni a zlacní riadenie verejných financií

Bratislava 20. 7. 2017 – Okamžitá dostupnosť dát pre analýzy a riadenie verejných financií, úspora peňazí na správu a prevádzku vlastných ekonomických informačných systémov dotknutých organizácií, presnejšie účtovné závierky, účinnejšie nastavenie procesov účtovníctva a konsolidácie, kvalitnejšie a konzistentnejšie dáta v oblasti výkazníctva štátnej a verejnej správy. To budú najväčšie prínosy Centrálneho ekonomického systému. Úrad podpredsedu vlády…

Do obchodného registra zapíšu vašu spoločnosť obratom

Bratislava 20. 7. 2017 –  Zápisy do ORSR sa zrýchlia vďaka novému informačnému systému. Registračné konanie, to znamená zápisy, zmeny a výmaz údajov, budú po novom vykonávať nielen súdy, ale aj externí registrátori. Rozšírenie počtu registrátorov z pôvodných 8 na 150 odbremenení súdny systém a skráti priemerný čas potrebný na zapísanie obchodnej spoločnosti z 2 dní…

Odstraňovanie chudoby bude súčasťou plánov pre budúcnosť Slovenska

New York / Bratislava 19. júla 2017 – Alena Sabelová, generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), dnes vystúpila  na Politickom fóre na vysokej úrovni pre udržateľný rozvoj OSN, venovanom téme Odstránenie chudoby a podpora prosperity v meniacom sa svete. Potvrdila, že Slovensko bude naďalej aktívne pôsobiť v rámci celosvetovej…

Dátová ekonomika ako konkrétna výzva pre Slovensko

Bratislava/Tallin, 18. júla 2017 –  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR podporili problematiku voľného pohybu dát v EÚ na neformálnom stretnutí Rady ministrov, ktoré sa koná v dňoch 17. – 18. júla v estónskom Tallinne.  Na príchod dátovej ekonomiky sa musia pripraviť všetky členské krajiny Európskej únie, zhodli sa…

Univerzity dostanú takmer pol milióna na vzdelávanie odborníkov na eurofondy

Bratislava, 18. júla 2017 – Na jeseň sa na desiatich slovenských univerzitách rozbehnú nové predmety, ktoré pripravia mladých na prácu s eurofondmi. Domácich aj zahraničných lektorov a odborníkov z praxe školy zafinancujú z nenávratného finančného príspevku na základe zmlúv, podpísaných s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Desať univerzít, osemnásť fakúlt a takmer pol milióna z Operačného programu Technická pomoc….

Všetko o eurofondoch? Nech sa páči: ÚPVII zverejnil open data

Bratislava 13. júna 2017 –   Tzv. otvorené dáta o eurofondoch v programovom období 2014 – 2020, spravované prostredníctvom informačného systému ITMS 2014+, sú prístupné všetkým záujemcom. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) publikoval dataset v rámci projektu eDemokracia na portáli otvorených dát  https://opendata.itms2014.sk/. Dáva tak priestor pre vznik nových aplikácií i ďalšie využitie štruktúrovaných…

Slovensko v rámci iniciatívy Trojmoria zohráva kľúčovú úlohu

VARŠAVA – “Slovenská republika v rámci Iniciatívy troch morí zohráva kľúčovú úlohu, pretože severojužné prepojenie je možné práve len cez Slovenskú a Českú republiku,” povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini po dnešnom stretnutí hláv štátov iniciatívy Trojmoria s americkým prezidentom vo Varšave. Na stretnutí sprevádzal prezidenta SR Andreja Kisku. Slovensko podľa Pellegriniho musí pokračovať…

Európska komisia ocení najlepšie projekty širokopásmového internetu

Zapájate sa do projektu, ktorý poskytuje občanom prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému internetu? Nominujte svoj projekt do súťaže „European Broadband Awards 2017“. Európska komisia (DG Connect) oceňuje projekty, ktoré pomáhajú zavádzať širokopásmové pripojenie, tzv. broadband, a poskytujú občanom vysokorýchlostný internet. Súťaž je zameraná na projekty regionálnych a miestnych orgánov verejnej správy (obce, mestá, regióny…), ale aj na súkromne…