Poradenstvo JASPERS podporilo investície v sume 84 miliárd eur, z čoho 5,7 miliárd eur smerovalo na Slovensko.

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) dokončil v roku 2016 v cieľových krajinách 127 zadaní, ktoré naďalej predstavujú kľúčovú časť poradenských služieb Európskej investičnej banky (EIB). Projekty podporované poradenstvom JASPERS od roku 2006 a schválené Európskou komisiou na financovanie mobilizovali celkové investície presahujúce…

Slovensko má dobré predpoklady byť v európskom jadre

Slovensko má dobré predpoklady na to, aby nielen v európskom jadre bolo, ale aby spoločne aj s ostatnými krajinami diskutovalo o tom, ako má vyzerať. Po pondelkovom stretnutí s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom to skonštatoval podpredseda vlády SR Peter Pellegrini. “Je úplne prirodzené, že Slovensko ako malá dynamicky sa rozvíjajúca krajina má jasnú ambíciu…