Novela zákona o eGovernmente prešla v NRSR do 2. čítania

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, online platby kartou za elektronické služby štátu či jednotné úradné doručovanie prinesie novela zákona o e-Governmente, za ktorú dnes hlasovalo 120 poslancov a posunulo ju do druhého čítania. Cieľom právnej normy z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je uľahčenie používania elektronických služieb a úspora peňazí. „Umožňujeme ľuďom, občanom,…