• WhatsApp-Image-20160725 (1)

  Pellegrini: Spolu s projektom Hodnota za peniaze zvýšime efektivitu v informatizácii

  Zreformované pravidlá, nanovo nastavené procesy a posilnené inštitúcie – to všetko podporí prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýši hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore. Vláda si to sľubuje od projektu Hodnota za peniaze, ku ktorému sa zaviazala v Programovom vyhlásení vlády. Do projektu Hodnota za peniaze sa zapojil aj novovzniknutý Úrad podpredsedu vlády pre...
 • backhousemedia

  Do tímu informatizácie pribudol zakladajúci člen platformy Slovensko.Digital

  Michal Cheben, jeden zo štyroch zakladajúcich členov platformy Slovensko.Digital bude radiť štátu v oblasti informatizácie. Stal sa totiž kľúčovým poradcom Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Na starosti bude mať tvorbu koncepčných a strategických dokumentov a zapojí sa aj do nastavenia nových, efektívnejších procesov. Cheben vyštudoval Automatizované systémy riadenia. Od roku 2005 sa zaujíma o informatizáciu verejnej...
 • _MG_0032

  V oblasti digitálnej politiky musíme reagovať rýchlo

  Túto požiadavku zdôraznil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini pred poslancami Európskeho parlamentu na tzv. híringu. Pred členmi Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa odpovedal na otázky v oblasti Jednotného digitálneho trhu. „Rozvoj digitálnych technológií ide takým tempom, že my musíme reagovať v rámci regulácie a prípravy legislatívy na to, kde sa digitálny svet pohne už...
 • _MG_9615

  Samosprávy musíme pri čerpaní EÚ fondov považovať za partnerov, nie nepriateľov

  Zjednotiť systém čerpania eurofondov a obnoviť dôveru prijímateľov finančnej pomoci – tieto ciele hodnotí podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini  ako priority slovenského predsedníctva v oblasti Kohéznej politiky. Prezentoval ich na pôde Európskeho parlamentu počas tzv. híringu, na ktorom predstúpil pred europoslancov a odpovedal na ich otázky.  Čerpanie EÚ fondov je podľa neho...