• euro-76019_1920

  Akčný plán na zvýšenie transparentnosti eurofondov už na jeseň

  ÚPVII už prijal niekoľko systémových opatrení na zefektívnenie a zlepšenie transparentnosti pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov. Tieto sú postupne realizované a uvádzané do praxe. Napríklad: Zintenzívnenie spolupráce s mimovládnym sektorom Spustenie open API a open DataApi v rámci ITMS2014+ Automatické náhodné žrebovanie odborných hodnotiteľov v systéme ITMS2014+ Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom systému ARACHNE Umožnenie dvojkolového procesu výberu žiadostí...
 • Taavi Kotka a Liam Maxwell od rána rokujú s odborníkmi na ÚPVII

  Otcovia e-Governmentu Estónska a Veľkej Británie na Pellegriniho úrade

  Otec estónskej informatizácie Taavi Kotka a britský e-guru Liam Maxwell dnes začali dvojdňovú pracovnú návštevu Slovenska. Od rána rokujú s odborníkmi na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Taavi Kotka pomohol zmeniť menej ako 1,5-miliónové Estónsko na lídra v digitálnych inováciách a skúšobňu nových nápadov s podporou vlády. Liam Maxwell vrátil informatizáciu verejnej správy vo Veľkej Británii do rúk štátu...
 • Podpredseda vlády Peter Pellegrini dlhodobo vyvíja aktivity, aby aj po roku 2020 mohlo Slovensko čerpať eurofondy.

  P. Pellegrini: Kontrole eurofondov beží čas

  “Aby sa Slovenská republika vyhla akýmkoľvek pochybnostiam, ktoré boli uvedené v liste Európskej komisie, je zrušenie výzvy na dlhodobý strategický výskum a dôsledné prehodnotenie už uzavretej výzvy (PVVC) je jediným možným riešením v súčasnej situácii. Ak celý proces prehodnocovania a kontroly bude trvať príliš dlho, zvyšuje sa riziko, že Slovensko príde o prvé prostriedky z...
 • networking-1626666_1280

  Dáta o eurofondových programoch sú dostupné v najmodernejšej forme

  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prostredníctvom webu https://www.itms2014.sk zverejňuje dostupné údaje súvisiace s implementáciou eurofondov aktuálneho programového obdobia. To znamená, že tretím stranám sú sprístupnené dáta za operačné programy spravované systémom ITMS2014+. Dáta sú prístupné v manuálne spracovateľnej forme i strojovo spracovateľnej podobe formou OpenData API.  Ide o jedno z najmodernejších, najpokročilejších a najkomplexnejšie spracovaných OpenData API na...
 • Zasadnutie vlády 24. 7. 2017 / Zdroj: TASR

  Agenda 2030 pre Slovensko schválená

  Návrhu vicepremiéra pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho dal kabinet na svojom zasadnutí zelenú.   Problematike udržateľného rozvoja bude zo strany štátu venovaná väčšia pozornosť. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj definuje  17 cieľov, ktoré boli prijaté na pôde Organizácie Spojených národov (OSN). Schválený návrh nadväzuje na programové vyhlásenie vlády na roky 2016 až 2020 a predstavuje postup,...